GENEL KURUL VE KURA ÇEKİMİ

GENEL KURUL VE KURA ÇEKİMİ

HABER TARİHİ: 18 Mayıs 2023
411 Kişi okudu

SINIRLI SORUMLU DÖRTYOL ÇEVRE SANAYİ ÇARŞILARI  KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Ortağımız;

                        Yönetim Kurulu tarafından alınan 2023/31 sayı ve 17/05/2023 tarihli karar ile Kooperatifimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

            Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur. Saygılarımızla. 18/05/2023       

                                                                                 

 

               

                                                                                            İsmail GÜNAY                                  Aykut KOBAŞ

                                                                                          Yönetim Kur. Bşk.                             Yön. Kur. Bşk.Yrd. 

 

 

 

     

TOPLANTI YERİ      :  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  Sakarya Mah. No:19 Arifiye / Sakarya

TOPLANTI TARİHİ : 22/06/2023 Perşembe

TOPLANTININ

BAŞLAMA SAATİ     : 11.00

 

İlk gün yani 22/06/2023 tarihinde yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanmaz ise ikinci toplantı 13/07/2023 tarihinde Çarşamba günü yine aynı gündem aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

 

2021  YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun oluşturulması, Saygı Duruşu
 3. Divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 4. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
 5. 2022 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
 6. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir/ Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması.
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.
 8. Kooperatif ortaklığından istifa eden, ortaklık paylarını devir eden ortakların istifa ve pay devirlerinin genel kurulca onaylanması.
 9. Kura çekiminden sonra ortaklar arasında yapılacak becayiş işlemleri için verilecek sürenin, kura çekiminden itibaren 30 gün olması ile ilgili karar alınması.
 10. Ortaklar tarafından kooperatife yapılacak şerefiye bedeli ödeme şeklinin karara bağlanması.
 11. Ortaklar tarafından yapılacak Bakanlık kredisi geri ödemelerinin Halk Bankası Arifiye veya Erenler şubesindeki kooperatif hesabına nakit veya kredi kartı ile yapılması konusunda karar alınması.
 12. Kura sonrası, köşe farklarından dolayı işyeri metrekaresi artan ortakların yapacağı ödemelerin, bakanlık kredisi geri ödeme tutarlarına ilave edilmesi konusunda karar alınması.
 13. Sanayi sitesinin amacına uygun olarak işlemesi ve öz yapısını koruması adına, ortak dışı işyeri devirlerinde devir eden ve devir alandan alınacak gider katılım bedelinin güncellenmesi konusunda karar alınması.
 14. Sanayi sitesindeki işyerlerinde uygulanacak elektrik, su ve doğalgaz ön ödemeli sistem hakkında bilgi verilmesi ve abone değişikliklerinde ortak dışı işlemlerden işlem ücreti alınması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 15. Kooperatifler kanununun 65. ve 69. maddesine dayandırılarak 01.02.2022 tarihinde çıkarılan yönetmelik gereği, dış denetçinin seçimi ve dış denetçiye verilecek ücret hakkında karar alınması.
 16. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek maaş ve huzur haklarının belirlenmesi.
 17. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

İRTİBAT ADRESİ        :Hanlıköy Mah.  9.  Sok. No:23 Arifiye / SAKARYA

İRTİBAT TELEFONU :İsmail GÜNAY-Başkan- 0530 836 50 66ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun