OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

HABER TARİHİ: 03 Ocak 2022
27 Kişi okudu

SINIRLI SORUMLU DÖRTYOL ÇEVRE SANAYİ ÇARŞILARI  KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sayın  Ortağımız;

                               Yönetim Kurulu tarafından alınan 2021/37  sayı ve 02/12/2021  tarihli karar ile Kooperatifimizin 2022 Yılı Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

                Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur. 10/12/2022

               

                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                           

                                                                                              İsmail GÜNAY                               Aykut KOBAŞ

                                                                                           Yönetim Kur. Bşk.                              Yön. Kur. Bşk.Yrd.       

 

 

TOPLANTI YERİ   : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Hanlı Sakarya Mah. Şehit Onbaşı Zekeriya Gözyuman               .                                 Cad.  No:19 Arifiye/SAKARYA 

TOPLANTI TARİHİ: 14 OCAK 2022 Cuma günü

 

TOPLANTININ

BAŞLAMA SAATİ     :   17.00

 

İlk gün yani 14/01/2022 tarihinde yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanmaz ise ikinci toplantı 28/01/2022 tarihinde Cuma  günü yine aynı gündem,  aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

 

2022 YILI OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve  Yoklama
  2. Divan Kurulunun oluşturulması, Saygı Duruşu
  3. Divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 22/11/2021 Tarih E-63498368-451.07-3083961 sayılı yazısı gereği “216 Adet işyeri yapım işinin zamanında bitirilip bir an önce ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yıl içi fiyat farkı hesaplanmasında kullanılan sabit 0,50 katsayısının 1,00 olarak güncellenerek 2021 yılında yapılan tüm hakkedişlere uygulanması ve fiyat farkından kaynaklanan borç için kredi desteğinden yararlanılması hususunda Sanayi ve teknoloji Bakanlığına başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” maddesinin görüşülerek karara bağlanması
  5. Kooperatifimize ait Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy Mah. Seyitaliler Mevkii G24C04A4B Pafta 458 Ada 2 Parsel arsa üzerinde 216 işyeri dışında kalan 28.418.92 m2 ortak alan üzerinde yapılması planlanan Ticaret Merkezi ve Küçük Ticari İşyerlerinden oluşan 48 adet işyerine isabet eden Kat karşılığı inşaatın üzerindeki Halkbank’a ait verilen ipoteğin bağımsız bölümlerden kaldırılması halinde asgari %35 den aşağı olmamak üzere kat karşılığı yaptırılmasına,  ipoteğin kaldırılamaması halinde inşaatların Emanet usulüne göre yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna yetkisi verilmesinin görüşülüp karara bağlanması.
  6. Yapımı devam eden 216 işyerine doğalgaz tesisatlarının çekilip çekilmemesi konusunda karar verilmesi, doğalgaz çekilmesi kararının verilmesi halinde yönetim kuruluna teklif alma ve sözleşme imzalama yetkisinin verilmesi, çıkacak maliyetin belirlenerek 2022 yılında toplanacak fiyat farklarına eklenerek tahsil edilmesinin karara bağlanması.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

İRTİBAT ADRESİ        :Hanlıköy Mah.  9 ncu Sok. No:23 Arifiye / SAKARYA

İRTİBAT TELEFONU :İsmail GÜNAY-Başkan- 0.531.836 50 66ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun